संस्थाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमी

यस संघको सिमित साधन र श्रोतको समुचित सदुपयोग गरी भुतपूर्व सचिव स्व.घासीराम सिरोहीया ज्यूको निजि घरमा (विना भाडाको) एउटा ३x४ फिटको दराज तथा (पाग र थैली) नगद राख्ने बटुवाबाट यो सात कठ्ठा घडेरीमा अलौकीक छटाले ओत प्रोत विशाल आकर्षक भवन र सवल व्यवस्थापन यस संस्थाको आफनै गौरवशालि इतिहास रहेको छ । यस संस्थाको ३ तल्ला रहेको निजी भवनको भुई तल्लामा सचिवालय र १०० क्षमता भएको गणपति सभा हँल,प्रथम तल्लामा ७०० क्षमताको ठूलो राजिर्ष जनक सभा हँल ,दोश्रो तल्लामा राजिर्ष जनक सभा हँलको बालकोनी कक्ष र ३ ओटा कोठा ,तेश्रो तल्लामा लक्ष्मी सभा हँल रहेको छ । यस संस्थामा हाल सम्म १४ ओटा अध्यक्ष भएको छ  । जसमा संस्थापक अध्यक्ष स्व.रामवृक्ष चौधरी ज्यू, पूर्व अध्यक्ष स्व.डिठ्ठा गौरीनारायण गिरी ज्यू, पूर्व अध्यक्ष स्व.जगतलाल गिरी ज्यू, पूर्व अध्यक्ष तथा मानार्थ सदस्य एवं पूर्व मेयर श्री वजरंग प्रसाद साह ज्यू, पूर्व अध्यक्ष स्व.रामरतन प्रसाद गुप्ता ज्यू पूर्व अध्यक्ष तथा मानार्थ सदस्य स्व.रामसुन्दर प्रसाद साह, पूर्व अध्यक्ष तथा मानार्थ सदस्य ई.श्री प्रकाशचन्द्र साह ज्यू, पूर्व अध्यक्ष तथा मानार्थ सदस्य श्री रमेश कुमार साह ज्यू, पूर्व अध्यक्ष तथा मानार्थ सदस्य श्री रामनरेश प्रसाद साह ज्यू, पूर्व अध्यक्ष श्री निर्मल कुमार चौधरी ज्यू, पूर्व अध्यक्ष श्री श्याम प्रसाद साह ज्यू, पूर्व अध्यक्ष शिवशंकर साह हिरा ज्यू नि.वर्तमान अध्यक्ष ललित कुमार साह ज्यू र वर्तमान अध्यक्ष श्री जितेन्द्र कुमार महासेठ ज्यू रहनु भएको छ ।