संस्थाको उदेश्य

१. यो संस्था मुनाफा रहित जनहितकारी संस्था हुनेछ ।

२. नेपाल राज्यका उधोग, व्यापार तथा तत् सम्बन्धी व्यवसायीहरुको सम्बद्र्घन र प्रबद्र्घन गर्ने गराउने ।

३. उधोगी र व्यापारीहरुको हित र अधिकार सुरक्षित गर्ने गराउने ।

४. उधोगी व्यापारी वर्गमा एकता र मैत्रीपूर्ण स्दभावना वृद्घि गर्ने गराउने ।

५. सरकारसंग सम्बन्ध र सम्पर्क स्थापित गर्ने र देश विकासको कार्यक्रममा सरकारलाई सहयोग तथा सघाउ पुरयाउने ।

६. देशको हित हुने सरकारका सबै निति नियमको समर्थन गर्ने तथा उधोगी व्यापारीको हितका लागि सरकारलाई निति नियम बनाउन सहयोग गर्ने ।

७.   उधोग, वाणिज्य, श्रम, आर्थिक एंव अन्य उपयोगी विषयहरुको पत्र पत्रिका पुस्तकहरु प्रकाशित गर्नु गराउने ।

८.   राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय व्यापार मेला र प्रदर्शनीको आयोजना गर्ने र अरु द्वारा आयोजित व्यापार मेला र प्रदर्शनीमा भाग लिने ।

९.   राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्धि झै झग्डा र विवादको मध्यस्तता गर्नु गराउनु र सो को निमित सबै किसिमको आवश्यक कारवाही गर्ने गराउने ।

१०. उत्पति प्रमाण पत्र प्रमाणित गर्ने र प्रमाण पत्र जारी गर्ने ।

११. उधोग, वाणिज्य, श्रम तथा सम्बन्धि विविध विषयहरुको ज्ञान फैलाउनु बैठक, गोष्ठी, प्रवचन, समेलन तथा तालिमको आयोजना गर्नु गराउनु र त्यस्तोमा भाग लिनु लगाउनु, उधोग, व्यापार, आर्थिक, प्राविधिक, व्यवस्थापन इत्यादि विषयहरुको शिक्षण संस्था खोलने खोलाउने र सो विषयहरुको शिक्षण, प्रशिक्षण, गोष्ठी, पर्व अनुसंधान आदी गर्ने गराउने र छात्रवृति पुरस्कार र प्रमाण पत्रहरु दिने ।

१२.  रोजगार दाता सम्बन्धी हितका संरक्षण तथा प्रवद्र्घनको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु ।

१३.  संघको उदेश्य पूर्तिको लागि नियम उपनियम बनाउनु र अन्य आवश्यक पर्ने सबै कार्यहरु गर्न गराउनु।

१४.  यो संस्थाले उधोगी वाणिज्य क्षेत्र बाहेक स्वास्थ्य, खानेपानी, शिक्षा, पर्यटन, सांस्कृति, धार्मिक, मठ

       मन्दिर, स्तुपको तथा सम्पदाको संरक्षण र सम्बद्र्घनको क्षेत्रमा पनि कार्य गर्ने गराउने छ ।

 १५.  राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय,उद्योग व्यापारको विकास गर्न आवश्यक भुमिका निर्वाह गर्ने ।